OBJAVI / Prijava
Rezultati Vaše pretrage

Koliko novca stanovnici velikih evropskih gradova troše na zakup stanova?

Objavio/la Shalex on 18 Maja, 2017
| Blog
| 0

Stručnjaci međunarodne konsaltign kompanije JLL uradili su istražavnje odnosa cijene iznamljivanja stana od 50 m2 sa prosječnom platom u većim evropskim gradovima.

Po udjelu troškova iznajmljivanja u prosječnoj plati lider je glavni grad Velike Britanije. Stanovniku Londona oko 79% plate ide na troškak  zakupa životnog prostora.

Nakon Londona sledeći je Rim sa udjelom troškova u plati od  58%.  Najpovoljnija situacija od gradova obuhvaćenih istraživanjem je u Berlinu i Cirihu gdje stanovnici trebaju platiti 38% i 34% svoje plate na zakup životnog prostora.
Najskuplje stanarine u apsolutnom iznosu plaćaju stanovnici Londona i Ciriha.

Istraživanje je takođe pokazalo koliko je vremena potrebno da stanovnici pomenutih gradova sakpe početni iznos od 10 % za kupovinu stana.  Najduže je potrebno građanima londona (26 godina za 70 hiljada funti), zatim u Parizu (22 godine za 45 hiljada funti) te Rimu (20 godina za 26 hiladaj funti) a najpovoljnija situacija u Kopenhagenu 7 godina za 15 hilj funti.
Balkanske zemlje nisu obuhvaćene istraživanjem.