OBJAVI / Prijava
Rezultati Vaše pretrage

Pravila i uslovi korišćenja

 

 1. Pinstan.com je specijalizovana internet  platforma namjenjena za oglašavanje prometa nekretnina. Korištenjem i posjećivanjem platforme pinstan.com podrazumjevaće se da prihvatate ove uslove korištenja i dužni ste da se ponašate u skladu sa njima.

 

 1. Pinstan.com zadržava pravo promjene uslova korištenja i iste stupaju na snagu od momenta objavljivanja na stranici pinstan.com, i kao takve važe za sve korisnike.

 

 1. Kao oglašivač ste vlasnik postavljenog sadržaja na platformi i kao takvi ste odgovorni za informacije koje su navedene u oglasu. Oglasna poruka mora da bude istinita, u skladu sa poslovnim običajima i profesionalnom etikom.

 

 1. Zabranjena je svaka vrsta oglašavanja koje dovodi do obmane, diskriminacije po bilo kom osnovu, oglašavanje koje ugrožava bezbjednost kao i oglašavanje koje je zabranjeno zakonom ili drugim odlukama nadležnih organa.

 

 1. Pinstan.com nije odgovoran za tačnost i istinitost informacija koje su postavljene od strane korisnika kao ni za karakteristike i stanje oglašenog proizvoda ili usluge. Pinstan ne snosi nikakave garancije za oglase, kao ni za vlasinštvo ili spremnost korisnika na izvršenje transakcije. Shodno ovome, sve objave, poruke, tekstovi, fotografije i drugi materijali objavljeni na sajtu su isključiva odogovornost korisnika koji je objavio informacije.  Korisnik takođe garantuje da su objavljene fotografije njegovo autorsko djelo.

 

 1. Pinstan.com korisnicima nudi mogućnost objavljivanja oglasa u ime i za račun oglašivača putem viber oglašavanja ili asistencijom prilikom objavljivanja oglasa, ali takva usluga se ne može smatrati da pinstan.com na bilo koji način učestvuje u trgovini.

 

 1. Pinstan.com može naplatiti nakanadu za usluge prilikom objavljivanja oglasa, kao što su isticanje, promocija ili objavljivanje oglasa za ime i račun korisnika i sl.

 

 1. Pinstan.com zadržava pravo modifikovanja postavljenih oglasa sa ciljem odklanjanja evidentno pogrešnih informacija. Ovakve aktivnosti ni na koji način ne prenose odgovornost za informacije u oglasu sa oglašivača na pinstan ili nekog drugog.

 

 1. Pinstan.com ima pravo da ukloni i izbriše oglase koji su u suprotnosti sa ovim pravilnikom, koji se protive zakonu ili na bilo koji način mogu da ugroze ili ometaju rad i funcionisanje platforme pinstan.com, i u ovom slučaju oglašivač nema pravo na naknadu štete.

 

 1. Pinstan.com neće objaviti oglas ukoliko nisu popunjena sva zahtjevana polja.

 

 1. Pinstan.com zadržava pravo blokirati i zabraniti korištenje platforme korisnicima koji ne poštuju ovaj pravilnik ili na bilo drugi način ugrožavaju rad platforme pinstan.com

 

 1. Pinstan.com može ponuditi usluge reklamiranja trećim zainteresovanim stranama. Cijene i vrste usluge se definišu drugim pravilnicima i ugovorima između strana.

 

 1. Pinstan.com može sadržati linkove prema drugim sajtovima ili drugim izvorima informacija ali ne odgovara za podatke prikazane na tim stranama, niti snosi odgovornost za prikazane sadržaje.

 

 1. Pinstan.com ne snosi odgovornost za bilo kakve transakcije, štete ili druge radnje nastale korištenjem informacija objavljenih na platformi pinstan.com

 

 1. Bilo kakva reprodukcija informacija ili podataka, korištenje tekstova, djelova teksta ili oglasa zahtjeva predhodno pismeno dopuštenje od strane pinstan.com.